وبلاگicon
عطاری - طب سنتی - زالو درمانی - گیاهان دارویی - گیاه درمانی
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

عطاری - طب سنتی - زالو درمانی - گیاهان دارویی - گیاه درمانی
به رسمی ترین سایت طب سنتی ایران خوش آمدید 
سایت رسمی طب سنتی
لینک های مفید

خواص گیاهان دارویی حروف(ک)خواص گیاهان دارویی حروف(ک) 


«ک »

کاکنه

قوتش به فوت تاجریزی نزدیک است و به ویژه قوت برگ آن .
مزاج :سرد و خشک
زخم و قرحه :افشره آن در معالجه زخم و از میان بردن چرک و ریم گوش و نرم کردن سختی های کهنه شده ناصور سودمند است .
اندام های تنفسی :در علاج برونشیت و ضعف نفس و تنگ نفسی مفید است .
اندام های غذا :در علاج یرقان مفید است .
زخم مجرای بول را مداوا می کند .

WWW.021DR.COM

کافور

کافور چند گونه است .قنصوری ، ریاحی ، آزاد ، اسفرک کبود .
کافور به چوب چسبیده و از چوب برآمده است .
کسانی می گویند کافور بسیار بزرگ است ، بسیاری از جانوران را در سایه خود پناه می دهد و ببرها سایه اش را دوست دارند و در مدت سال مگر در وقتی معین کسی نمی تواند به درخت کافور برسد .
چنان که می گویند کافور در دامنه کوههای کنار دریا می روید .
مزاج :سرد و خشک
آرایش :به کار بردنش پیری زودرس به دنبال دارد .مو را سفید می گرداند .
ورم و جوش :ورم گرم را فرو می نشاند .
سر :کافور مخلوط با سرکه یا افشره خرمای نارسیده ، یا آب آس ، یا آب ریحان ، درد سر ناشی از تب گرم را از بین می برد .
بی خوابی آورد ، تقویت حاسه گرمی داران است .
بهترین داروی زخم های دهان است .
اندام های دفعی :شهوت جنسی را از بین می برد .
سنگ کلیه و مثانه به وجود می آورد .بی اشتهایی ناشی از صفرا را بند می آورد .

WWW.021DR.COM

کاهو

کاهوی بیابانی در قوت با خشخاش سیاه برابر است .
مزاج :سرد است .
خاصیت :زدایندگی ، گیرندگی ، شکم روان کردن و غیره در کاهو نیست .
خونی که از کاهو بدست می آید از خونی که از سایر سبزی ها بدست می آید بهتر و کاهوی پخته از ناپخته غذایی تر است .
ورم :اگر ورم گرم و باد سرخ بسیار بزرگ نباشند مالیدن کاهو در علاج آنها مفید است .
مفاصل :ضمادش درد استخوان را دوا می کند .
سر :کاهوی کال و در آب جوشیده خواب آور و علاج بی خوابی است .
چشم :شیر کاهوی بیابانی در علاج (غرب )مفید است و زخم را از قرنیه می زداید .
اندام های غذا :درتشنگی و گرمی و التهاب معده خوب است .
کاهوی کاشتنی با معده سازگار است .
کاهو با سرکه اشتهاآور و در یرقان مفید است .
اندام های راننده :تخم کاهو آب پشت را خشک می گردانند ، آرزوی جماع را فرو می نشاند و خواب های جنسی را از بین می برد .
زهرها :شیر کاهوی بیابانی را بخورند پادزهر رتیل و کژدم است .

کاسنی

کاسنی بیابانی و کاشتنی است .نوعی از کاسنی برگش پهن و برخی باریک است . کاسنی کنش کاهو را دارد ، ولی می گویند همه خاصیت های کاهو را در بر ندارد .
در سود رساندن به کبد هر چه تلخ تر بهتر است .
مزاج :سرد و خشک و کاسنی سبز ،تر است . کاسنی کاشتنی سرد و مرطوب تر از بیابانی آن است .کاسنی در تابستان بیشتر تلخ مزه می شود و گرایش به نوعی حرارت پیدا می کند که کنش خود را از دست می دهد . کاسنی بیابانی که همان «طرخشقوق »است از کاسنی کاشتنی کمتر رطوبت دارد .
خاصیت :انسدادهای درونی و رگ ها را باز می کند . قبض است اما نه بسیار شدید اگر آب کاسنی با سفیداب و سرکه را برای سرد گردانیدن جایی که نیاز به سردی داشته باشد بر آن بمالند تأثیری شگفت آور دارد .
مفاصل :ضمادش در بیماری نقرس مفید است .
چشم :رمد گرم را درمان می کند .شیره کاسنی بیابانی سفیدی چشم را می زداید .
سینه :با آرد جو ضماد کنند تپش را علاج می کند و قلب را نیرو می بخشد .
خیار چنبر را در آب کاسنی حل کنند و غرغره کنند ورم گلو را از بین
می برد .
اندام های غذا :دل بهم آمدن و هیجان صفرا را درمان می کند .تقویت معده می کند .برای مداوای معده که سوء مزاج گرم داشته باشد داروی بسیار خوبی است .کاسنی بیابانی برای معده از کاشتنی آن بهتر است .
می گویند در همه حالات با مزاج کبد سازگار است .برای فروکش نمودن گرمی کاری تر است .برای مزاج سرد به اندازه ی سایر سبزی های سرد زیان دربر ندارد .
اندام های دفعی :کاسنی را با سرکه بخورند شکم بند می آید و به ویژه کاسنی بیابانی که قبض تر است .
تب ها :علاج تب سه اندر میان (ربع )و تب های سرد است .

زهرها :کاسنی را اگر با بیخ کاسنی یا با قاوت ضماد سازند پادزهر کژدم و حشرات موذی و زنبور و مار و وزغ بیابانی است .

WWW.021DR.COM

کاسنی بیابانی

نوعی از هندبای مشهور است .
مزاج :سرد و تر است .
خاصیت :سردی بخش و باز کننده است .
چشم :شیر آن سفیدی چشم را می زداید .
اندام های غذا :افشره اش بهترین علاج استسقاء و راه بندان های کبد را باز می کند .
زهرها : با زهرها مبارزه می کند .ضمادش را بر جای نیش و به ویژه کژدم می گذارند .

کاجیره

کاشتنی و بیابانی دارد .بیخ آن ارزش دارویی ندارد .اما سائیده برگ و برش مفید است .
مزاج :گرم و خشک
خاصیت :روغنش تقریباً حکم روغن گزنه دارد و از آن ناتوان تر است .
اندام های غذا :برای معده خوب نیست ، شیر را در معده پنیر می کند .
سینه :سینه را می پالاید و صدا را صاف می کند .
اندام های راننده :با انجیر یا عسل بخورند بلغم سوخته را بیرون می آورد . علاج قولنج است شهوت برانگیزد .روغنش شکم را روان می سازد .
زهرها :برگ یا ثمر کاجیره بیابانی را با هم بخورند پادزهر نیش کژدم است .
دیسقوریدوس گوید :این گیاه برگش دراز و خم شده و زبر و خاردار است . ساقه اش تقریباً به بلندی دو ذرع و بی خار است . بر سر ساق ها تاج هایی شبیه دانه زیتون های بزرگ است .گلش زعفرانی و سفید و قسمتی به سرخ رنگی مایل است و در خوراک مصرف می شود .
مزاج :گرم و خشک است .
خاصیت :رساننده است و قبوضیتی معتدل دارد .
آرایش: لکه های سیاه و لک و پیس را می زداید .
زخم :با سرکه بر (قوبا )بمالند مفید است .
سر :کاجیره بیابانی را با عسل مخلوط کنند و به دهان بچه بمالند زخم دهان را شفا می دهد .

کبر

دو نوع ثمر دارد یکی خرنوب شامی و دیگری که به خیار شبیه است .
بیخ آن تلخ و تند است . نوعی کبر هست که آن را کبر قلز می گویند و به حدی تند است که تاول در دهان پدید می آورد و لثه را آماس می دهد . برای استفاده دارویی پوست بیخش از همه نافع تر است .
مزاج :همه انواعش گرم و خشک است .
خاصیت :تحلیل برنده ، زداینده ، بازکننده ، بیخش تکه کننده ، لطافت بخش ، پاک کننده و باز کن است .پوستش تلخ و تند و گیرنده است .
ورم و جوش :بیخ و برگش خنازیر را می گدازد و سخت ها را نرم می کند .
زخم و قرحه :پوست بیخش را بر زخم های پلید و چرکین بگذارند بهترین علاج است .
مفاصل :پوست بیخش در علاج بیماری اعصاب و درد سرین مفید است و آبش را حقنه کنند در این زمینه مفید است .
برای دفع فلج و تخدیر خوب است .چون گیرندگی دارد ، اندام ها را محکم می کند و گسستگی سر و وسط ماهیچه ها را بهم جوش می دهد .
سر:پوست بیخش را بجوند رطوبت های سر را جذب می کند و سر درد سرد تسکین می یابد .
آب آن را در گوش بچکانند کرم گوش را می کشد .با دندان دردمند پوست بیخش را گاز بگیرند و به ویژه اگر پوست شاداب باشد درد بر طرف
می شود .
سینه :نمک سودش داروی برنشیت است .
اندام های غذا :خوردنش همراه آب ، ضمادش که با آرد جو و غیره باشد ، و به ویژه پوست بیخ آن بهترین علاج طحال است .
اندام های دفعی :خلط نارسیده و غلیظ را بیرون دهد . حیض را راه می اندازد .کرم های ریز و درشت را از روده بیرون می راند .داروی بواسیر است .

شهوت انگیز است .نمک سودش قبل از غذا ملین است .

WWW.021DR.COM


کبابه

ره آورد چین و قوتش به قوت روناس (فوه )شبیه است .
مزاج :گرم و خشک
خاصیت :باز کننده است و لطیف اما تا آن اندازه نیست که کار دارچین را انجام دهد .
زخم و قرحه :در علاج زخم گندیده که در اندام نرم باشد بسیار مفید است.
سر:در مداوای زخم و جوش هاس گندیده دهان سودمند است.
سینه:در دهان گیرند صدا را صفا می دهد.
اندام های غذا :راه بندان های کبد را به خوبی باز می کند.
اندام های دفعی:مجرای بول را تنقیه می نماید.بول ریگی را بیرون
می ریزد .سنگ کلیه و مثانه را از بین می برد.

کبیکه

دیسقوریدوس گوید چهار نوع است :
1 ـ برگش به برگ گشنیز شبیه و از آن پهن تر است .
2 ـ از نوع اولی بزرگتر و ریشه هایش ژرفا روتر است .
3 ـ بسیار کوچک و طلایی رنگ است .
4 ـ به نوع سوم شبیه ولی گلش سفید شیری است .
مزاج :گرم و خشک
خاصیت :هر چهار نوعش گرم ، تند ، زخم آور ، زداینده ، پوست کن ، پوست گز و گدازنده است .
آرایش:برگ و شاخه اش قبل از آنکه خشک می شوند در زدودن برص و سفیدی ناخن ، کم مویی بسیار مؤثرند و اثر مثبت دارند .
ورم و جوش :در برانداختن گری ، برکندن زگیل های میخی ، و غده های آویزه ای ناشی از سرما بسیار داروی خوبی است .
زخم و قرحه :آب پز نیمه گرمش بر لکه های سیاه مایل به سرخی (سعفه )مالند مفید است .
سر :بیخ خشکیده اش از عطسه آورهای قوی است .

گرد آن را بر دندان التهابی بمالند مفید است .

WWW.021DR.COM

کچوله

گونه ای از کف دریا است که جامد شده و به نی چسبیده است .چنان تند مزه است که به کار خوردن نمی آید ، بعد از آنکه از تندی آن می کاهند آنرا چون مرهم مالیدنی به کار می برند .
مزاج :بسیار گرم است .
خاصیت :مزاج سرد و تباه را به حالت طبیعی بر می گرداند و استعمال آن تنها باید از راه مالیدن خارجی باشد .
آرایش :لکه ها را از بین می برد .
دمل و جوش :جوش های شری را درمان می کند .
زخم و قرحه :در مداوای گری تر و اگزما مفید است .
مفاصل :ضمادش در علاج بیماری اعصاب سودمند است .

کدو

مزاج :سرد و تر است .
خاصیت :در آب جوشیده اش بسیار کم غذا است . زود راهی می شود .
افشره اش درد گرم گوش را آرام می کند و به ویژه اگر با روغن گل باشد بهتر است . در علاج ورم مغزی و سرسام و تسکین درد گلو مفید است .
نفس کش :قاوت کدو علاج سرفه و سینه دردی است که ناشی از گرما
باشد .اندام های غذا :آب پزش زائده های گرم را از معده می لغزاند و می راند .
افشره اش را در بینی کشند درد دندان تسکین می یابد .کدو رفع تشنگی می کند .

تب ها :در تب های بسیار شدید مفید است

WWW.021DR.COM

کرفس

چند نوع است :کوهی ، بیابانی و کاشتنی
قوی ترین کرفس رومی کوهی است .
مزاج :گرم و خشک
خاصیت :بادبر ، بازکننده ، بندآمدنی ها ، عرق آور و مسکن درد است . آرایش :کرفس بیابانی از کم مویی ، ترک ناخن ها ، زگیل ها و ترک پوست ناشی از سرما داروی خوبی است .کرفس کاشتنی دهان را خوشبو می کند.
ورم و جوش :هرنوع از کرفس و به ویژه کرفسیی که نامش (سمرنیون )است ورم های بلغمی تازه بر آمده و ورم های سخت و گرم را تحلیل می برد .
زخم و قرحه : کرفس بیابانی و به ویژه سمرنیون نامش چون ضماد شود پوست می کند و از این رو در علاج گری ، بیماری ویروسی و سایر زخم ها خوب است که آنها را بهبودی می بخشد .
مفاصل :کلیه اجزاء سمرنیون داروی بیماری اعصاب می باشد .
سر :برای صرع خوب نیست صرع را بر می انگیزاند ، می گویند ریشه کرفس را بر گردن ببندند درد دندان آرام می یابد ولی دندان شکن است .
سینه :کرفس و به ویژه سمرنیون در علاج سرفه ، برنشیت ، تنگ نفسی و دشواری نفس سودمند است .ضماد کرفس ورم گرم پستان را فرو می نشاند.
چشم :در معالجه چشم درد کرفس کاشتنی ضماد می شود .
اندام های غذا :برای کبد و طحال مفید است .باد گلو را تحریک می کند زیرا تحلیل برنده است زود هضم نیست .زودگذر نیست . تخم کرفس در علاج استسقاء مفید است .کبد را می پالاید و گرم می نماید .
بول و حیض را راه می اندازد ، برای زن باردار خوب نیست .همه نوع های کرفس و همه اجزاء کرفس از تخم تا برگ و غیره برای پالایش کلیه و مثانه و زهدان سودمند است .
تخم و برگش مسهل نیستند .ولی بیخش شکم را نرم می کند .کرفس کوهی سنگ را خرد می کند هر نوع کرفس و به ویژه سمرنیون بیابانی از عسر بول رهایی می دهد ، بچه دان را بیرون می آورد .اگر همیشه کرفس بخورند و عادت همیشگی شود رطوبت سوزناک در زهدان پدید می آید .بعضی گفته اند : کرفس شهوت انگیز است و نباید زن شیرده کرفس بخورد زیرا شهوت جنسی بر او غالب می آید و شیرش به تباهی می گراید .
کرفس رومی در علاج قولون و مثانه و کلیه مفید است و بادکردگی مقعد را فرو می نشاند .
خوردن آبش برای استسقاء مفید است .
تب ها :در تب های هر روزی مفید است .
زهرها :بیخ سمرنیون بیابانی بخورند پادزهر حشرات است .
کرفس کاشتنی را با بیخش بپزند و بخورند پادزهر سم است و گزند حشرات را دفع می نماید .گزند مردار سنگ را از بین می برد .این دارو را با داروهای ترکیبی پادزهر مخلوط می کنند .

کسی که سم خورده اگر آش کرفس و عدس بخورد قی می کند و سم را بیرون می دهد .کسی که کرفس خورده اگر به نیش عقرب گرفتار آید کارش دشوار است .

WWW.021DR.COM

کرویا

درختش در ارمنستان و مملکت (قماعینا )بسیار است و در عربستان و هندوستان و غیره نیز یافت می شود .کرویا ثمر این رستنی است .
آنچه ره آورد هندوستان و ارمنستان است و در کوبیدن سرسخت ، پر و متراکم است خوب است و در غیر این صورت ارزش ندارد .
قسم خوب کرویا بوی خون می پراکند و مزه اش تند مایل به تلخی است .
مزاج :گرم و خشک
خاصیت :گرمی بخش ، خون به سوی پوست می آورد ، گدازنده است و اندام های درونی را توان می بخشد .
زخم و قرحه :با سرکه بر پوست بمالند علاج گری و بیماری ویروسی است .
مفاصل :در علاج درد عصب ، درد سرین ،دربیرون راندن بلغم ، در مداوای فلج و گرفتگی ماهیچه مفید است .
سر :با آب بخورند علاج صرع است .
سینه :سرفه را آرام می کند و سینه را می پالاید .
اندام های راننده :علاج درد و پیچ روده و ضد کرم و کرم کدو است .
زهرها :پادزهر نیش کژدم و حشرات دیگر است .
کرم سرخ ، کرم خاکی
اندام های دفعی :اگر با روغن زیتون و موم و زرده تخم مرغ مخلوط شود و از ماده گدازنده گیش بکاهد و سخت نشود در مداوای درد زهدان ، کلیه ، ادرار بول و حیض مفید است .
اگر با زیره سیاه قرد مانا باشد داروی بواسیر است .
تب ها :علاج تب و لرز است .

زهرها :پادزهر حشرات موذی است .

WWW.021DR.COM


کره

مزاج :گرم و تر و رطوبتش بیشتر است .
خاصیت :رساننده ، تحلیل برنده و سست کننده است .
آرایش: اگر بدن را با کره آغشته کنند غذا می دهد و فربه می گرداند .
زخم و قرحه :در علاج زخم های پی مفید است . زخم را پر و پاک می نماید .
سر :کره را با داروهای زخم های پرده مغز ،ورم های بیخ گوش ، پره بینی ، دهان و لثه و جوش های زبان مخلوط می کنند .لثه کودکان را کره بمالند دندان آسان تر بر می آید .
اندام های نفس :کره و اگر به ویژه با بادام و شکر باشد در علاج سرفه سرد و خشک ، ذات الجنب و ذات الریه مفید است .
خون بر آوردن را سهل می کند و می رساند اگر با بادام و شکر باشد رسانندگی آن بیشتر است .کره به تنهایی در تنقیه کمتر اثر دارد و رسانندگی آن بیشتر است .اما اگر با شکر باشد تنقیه آن بیشتر از پخته آن است .
اندام های دفعی :کره ملین است و زیادش مسهل .برای علاج ورم های گرم و سخت روده ،زهدان و رگهای بیضه حقنه کره سودمند است .
کره را با داروی خراج دهانه مثانه مخلوط می کنند .
زهرها :بر مار گزیده بمالند سودمند است .

کرچک

خاصیت :تحلیل برنده و ملین و روغنش از روغن زیتون ساده لطیف تر و لطافت بخش تر است .
آرایش:کوبیده کرچک زگیل را بر می کند و لکه های سیاه را می زداید .
ورم :برگ کرچک را بکوبند و با آرد جو مخلوط کنند ورم بلغمی را فرو می نشاند .
زخم :روغن کرچک داروی زخم تر و گری است .
اندام های غذا :اگر سی دانه کرچک را بسایند و بخورند معده را بسیار سست می گرداند .
سینه :تنها با سرکه بر پستان بگذارند ورم پستان فرو نشیند .
اندام های راننده :کرچک دانه را بکوبند و بسایند و بخورند بلغم و مراره و کرم را بیرون می راند .

کسیلی

چوبک هایی است مانند (فوه )روناس و سیاهی بر آن چیره است .
مزاج :گرم و تر است .
خاصیت :چسبنده است و در شکستن نیروهای داروهای گرم کار صمغ عربی را انجام می دهد .
آرایش :فربهی بخش است و رنگ رخساره و پوست را زیبا می کند .

کشوث

به شکل الیاف و به لیف مکی می ماند و بر خارها و درخت ها می پیچد .
آبی برگ است و گلهای کوچک و سفید دارد .مزه اش تلخ گس است و تلخی چیره است .
مزاج :گرم و خشک
خاصیت :تنقیه می کند .ریختنی های لطیف را از رگ ها خارج می نماید . بر معده سنگینی می کند ، زیرا قبض است .رگ ها را می پالاید و هز زائده ای باشد بیرون می آورد .افزاینده و لطیف است .
اندام های غذا :کشوث و به ویژه در روغن جوشیده اش معده را تقویت
می کند .
اگر همراه سرکه بخورند سکسکه را تسکین می دهد ،راه بندان های کبد و معده را باز می نماید و معده و کبد را تقویت می نماید . آب آن در بیماری یرقان بسیار مفید است .
افشره کشوث بیابانی را اگر بسایند و در آب انگور کهنه ریزند معده ناتوان را توان می بخشد .
اندام های دفعی :پلیدی های شکم بچه را در زهدان تنقیه می کند ، زیرا تنقیه کننده رگ ها است .بول و حیض را راه می اندازد .در تسکین پیچ و درد شکم و روده مفید است .
آن را بردارند و خونریزی را بند می آورد .
در روغن جوشیده اش قبوضیت می دهد و رطوبت های زهدان را پاک
می کند .

تب ها :آزمایش شده است که تخم و آبش بهترین علاج تب های کهنه است .

WWW.021DR.COM

کشنیز

جالینوس فرماید قوتی که در تر و خشک گشنیز است قوتی مرکب است چیرگی با خاکی تلخ و آبی نیم گرم است و کمی گسی دارد که کمی گیرنده شده است .
مزاج :گرم و خشک
خاصیت :گیرندگی و تخدیر دارد . افشره آن با شیر هر ضرباتی را تسکین می دهد .
ورم و جوش :علاج ورم گرم است . گشنیز با آبگوشت ساده ، سرکه ، روغن گل ، عسل و روغن زیتون علاج (شری ) و آتش فارسی است .
گشنیز همراه با آرد باقلا ، یا قاوت ، آرد نخود خنازیر را تحلیل می برد . اگر بجای گشنیز افشره اش باشد همین تأثیر را دارد .
سر :سرگیجه یا صرع که از بخار مراره ای یا بلغمی منشاء گرفته باشند چاره اش با گشنیز است .زیرا گشنیز بخار سر را دفع می نماید و به همین سبب است که اگر کسی صرعش ناشی از بخار معده است گشنیز در خوراکش می ریزند و زیاد به وی می خورانند .گشنیز تر یا خشک ذهن را مشوش
می نماید .گشنیز تر خواب آور است و خون دماغ را بند می آورد .پاشیدن گرد خشکیده اش یا مزمزه کردن با افشره اش زخم داخل دهان را علاج
می کند .
چشم :تیرگی چشم پدید می آورد .افشره اش را در چشم بچکانند و به ویژه اگر همراه با شیر پستان زن باشد پرش و ضربان چشم را تسکین
می دهد.
ضماد برگش بر چشم ، چشم را از مواد سیلانی محفوظ می دارد .
نفس کش :علاج حفقان گرم است . گشنیز با آب بارهنگ بخورند خون برآوردن را قطع می کند .
اندام های غذا :دیر هضم است . معده گرمی دار را توان می بخشد . در روغن جوشیده اش مانع استفراغ است .
تخمش در روغن بجوشد قبض است .گویند تخمش باسیکی کرم های دراز را بیرون می آورد گشنیز تر با عسل و روغن زیتون ورم گرم رگ های بیضه را فرو می نشاند .
تر و خشک گشنیز قوت جماع را کاهش می دهد .
زهرها :زیاد آن کشنده است . آدمی را به چنان غمی دچار می سازد که غش می کند و دق مرگ می شود .

کف مریم

شکل آن به کف دست می ماند .قسمی با دو رنگ زرد و سفید ، قسمی دیگر زردرنگ و گرد رنگ و بدون سپیدی می باشد .سخت و کمی شیرین است . در آب کردن زوائد سخت ، بسیار مؤثر است .
مفاصل :در علاج بیماریهای مربوط به اندام های عصبی سودمند است .
اندام های سر :مخصوصاً درمان دیوانگی است .

کف دریا

کف دریا پنج نوع است :
1 ـ ابری شکل و تندبو و بویش به بوی مشک ساییده می ماند که این نوع پرمایه است و در کنار آب پیدا می شود .
2 ـ ابری شکل و سبک و دراز و نرم است و بوی جل وزغ را می دهد .
3 ـ گلرنگ
4 ـ بنفش رنگ که این دو نوع سبک و کم مایه و به پشم چرکین شباهت دارند .
5 ـ به شکل قارچ است و رویه اش صاف و طرف اندرونی زبر و هیچ بویی ندارد .
مزاج : گرم و خشک
خاصیت : پلیدی ها را پاک می کند ، زداینده وسوزنده است . کف دریای گلرنگ از سایر انواع آن لطیف تر است .
آرایش :سوخته کف دریا و به ویژه سوخته گلرنگ آن داروی کم مویی است . گویند کف دریای قارچی را برای ستردن مو و درمان لکه های سیاه استعمال می کنند .
سر :کف دریا عموماً دندان ها را استوار می کند و صاف آن در جلا دادن دندان ها کاری تر است .
دمل و جوش :کف دریای صاف ورم های میخی را علاج کند و گلرنگش داروی خنازیر است .
زخم و قرحه :کف دریا عموماً و به ویژه دو نوع ابری آن در علاج گری چرکین و انواع بیماری ویروسی مفید هستند .
مفاصل : اگر کف گلرنگ را با موم و روغن گل مخلوط کنند داروی نقرس است .
اندام های غذا : گلرنگش برای طحال و استسقاء سودمند است .

اندام های دفعی : کف گلرنگ علاج دشواری بول و درد گرده است و سنگ مثانه را بیرون می آورد .

WWW.021DR.COM

کلم

یکی از سبزیجات مشهور است .
مزاج :بیخ کلم از برگش تر مزاج تر و کلم وحشی از کاشتنی گرم و خشک تر است .
خاصیت :رساننده و نرمی بخش است و اگر پخته شود و آب اولش را بریزند ملین است .
خاکستر شاخه هایش بسیار خشکاننده است و برای تسکین دردها مفید است .
ماده غذائیش کم و از عدس مرطوب تر است . نم برگ هایش هم خوب
نیست .ورم و جوش : کلم بیابانی و دریایی و کاشتنی سخت ها را نرم می کنند . اگر برگ کلم بیابانی با کاشتنی را خوب بکوبند و تنها با قاوت ضماد کنند علاج ورم گرم بلغمی و باد سرخ و شری است .
زخم و قرحه :زخم را بهم می آورد .سرایت زخم پلید را باز می دارد .با سفیده تخم مرغ در بریدگی بگذارند مفید است . با نمک مخلوط شود آتش فارسی را بر می کند و در مداوای گری چرکین سودمند است .
مفاصل :داروی لرزش است . با شنبلیله ضماد نقرس است . آب پزش را بر مفاصل بمالند درد از بین می رود . با آرد شنبلیله و روغن کنجد ضماد نقرس باشد مفید است .
سر : داروی سپوسه و شوره است . افشره اش را به بینی کشند سر را می پالاید .زبان را خشک می گرداند ، خواب آور است . رنگ و رو را صفا می دهد .
چشم :با اینکه در داروهای سرمه ای وارد است ولی خود به خود تم چشم می آورد .
سینه :افشره یا آب پزش را با سرکه غرغره کنند علاج خفگی است .
کلم خوردن صدا را صاف می نماید .کلم را بجوند و آبش را بمکند صدابریدگی از بین می رود .
اندام های غذا : برای معده بد است . افشره اش همراه آب انگور کهنه برای طحال و یرقان سودمند است .جزء تمام سفیدش دیر هضم است . برگ خام کلم را با سرکه بخورند برای بیماران طحال مفید است .
اندام های دفعی :بول و حیض را ریزش می دهد . تخم کلم با آب لوبیا گرگی داروی کرم است .شکوفه اش حیض را به راه می اندازد . خاکستر بیخش سنگ را خرد می کند . کلم بحری که شوری و تلخی دارد ملین است و اگر با گوشت چرب باشد مسهل است .
برگش را بر جای درد گرم روده بمالند مفید است .
دیسقوریدوس گوید :اگر کمی در آب بجوشد و بخورند مسهل است . اگر دوباره آن را در آب بجوشانند و بخورند قبوضیت می آورد .
افشره کلم را با بیخ زنبق و نطرون مخلوط کنند اسهال آور است .
تخم کلمی که تنها در مصر می روید داروی کرم است .
زهرها : افشره کلم همراه آب انگور کهنه پادزهر نیش مار است و برای سگ هار گزیده هم خوب است . تخم کلم مصری را یکی از پادزهرها شمرده اند.

کمات

دیسقوریدوس گوید : بیخی است گرد و بی ساقه و بی برگ ، به رنگ خاکی پنبه آسا .
آنچه از زمین های ریگ زار است و بوی بد ندارد خوب و تر آن بهتر از خشک است .
خاصیت :بسیار غلیظ است .
مفاصل : برای فلج خطر دارد .
سر :بیم سکته در بر دارد .
چشم :آبش دیده را جلا می دهد .
اندام های غذا :دیر هضم و آزار دهنده و بر معده سنگین است .
اندام های دفعی :سبب قولنج و بی اختیاری ادرار می شود .

کنجد

از هرتخمی چرب تر است و همین است که زود تغییرمی یابد و فاسد
می شود.
بعضی گویند روغن کنجد تنها برای بیماران سودایی مفید است چون گرمی و تری می افزاید .
جرمش از روغنش قوی تر است .
خاصیت :گرمی اش معتدل ، چسبنده ، نرم کننده ، سستی بخش و در روغنش غلظتی هست .کنجد روغن جوشیده کم زیان تر از کنجد عادی
است .
آرایش :خوردن کنجد و روغن کنجد ، مالیدن روغن کنجد و به ویژه افشره ساقه و برگش مو را دراز می کند و سوزنی (نازک )را از بین می برد .
آس را در روغن کنجد بجوشانند مو را از ریزش نگاه دارد و ریشه مو را تقویت می کند و سخت می گرداند .
ورم :ورم گرم را نرم می کند .
زخم و قرحه :علاج سوختگی است . روغن کنجد را با آب آلو و آب مویز می خورند ، خارش بلغمی و خونی از بین می رود .
مفاصل :ضماد کنجد ستبری عصب را سرحال می آورد .
سر :روغن کنجد مخلوط با عطر گل سردرد بسیار گرم و سوزان را تسکین می دهد .
افشره بوته کنجد داروی (ابریه )سوزنی است .
چشم :ضماد کنجد التهاب و آماس چشم را فرو نشاند .
سینه :در علاج تنگ نفسی و برنشیت مفید است .
اندام های غذا :دل بهم آور است . برای معده بد است ، زود سیر گرداند و اشتهای خوراک از بین ببرد .دیر هضم است و اندام های درونی را سستی می دهد .
تشنگی آور است .غذایی بسیار چرب می دهد . کنجد پوست کنده دیر سرازیر می شود ، اگر با پوست باشد زودتر از پوست کنده به معده می رسد .
برای قولون مفید است .کنجد خیس شده در آب در ریزش دادن حیض بسیار قوی است .اگر کنجد را در آب خیس کنند و با تخم خشخاش و تخم کتان بخورند آب پشت را فزونی می دهد و شهوت انگیز است .

زهرها :پادزهر مار شاخدار است .

WWW.021DR.COM

کنجده

صمغ گیاه خارداری است که در ایران می روید . نوعی از آن تلخ و نوع دیگر آن کمی تلخ است .
بهترین نوع انزروت نوعی است که رنگش مایل به زرد است و به کندر شبیه است .
مزاج :برخی گفته اند که این گیاه گرم و خشک است .
ابن جریج گوید :«انزروت در ایران و (لوردجان )می روید و بسیار گرم است » .
خاصیت درمانی :این گیاه خاصیت ترمیم کنندگی دارد و بدون سوزش
است .از این رو لبه زخم را بهم می آورد و جوش می دهد . در مرهم ها نیزبکار می رود .
انزروت ، تنگ شده ، سد کننده ، رساننده و تحلیل برنده است .
آرایش :خوردن زیاد و مداوم انزروت برای همه به ویژه برای پیران موجب ایجاد طاسی سر می گردد .
دمل و جوش :ضماد انزروت تمام دمل ها را تسکین می دهد .
زخم و قرحه ها :انزروت گوشت تباه زخم را تحلیل می برد . زخمهای آبدار را بهبود می بخشد و شکستگی در «زبرده »را التیام می دهد . برای این منظور نیروی تحلیل برنده انزروت و نیروی تحلیلی که در ریشه آن است مورد استفاده قرار می گیرد که خشکاننده است .
اندام های سر :اگر فتیله آغشته به عسل را در انزروت کوبیده بگذارند و بعد آن را در گوش دردناک فرو کنند درد گوش در مدت چند روز قطع می شود .
چشم :اگر انزروت را به ویژه با شیر خر پرورش دهند در معالجه رمد ، ژفک چشم ،ریزش اشک و بیرون آوردن خاشاک از چشم مفید است .
اندام های دفعی :انزورت بلغم خام و غلیظ را به ویژه بلغمی که در سرین و مفاصل وجود دارد دفع می کند .

کنگر

به خارخسک می ماند ، لیکن از آن سفیدتر است و خار بلندتر دارد .برگ آن به برگ هل شبیه است لیکن نازک تر و سفید تر است .
ساقه اش به دو گز می رسد .گلش ارغوانی رنگ و دانه اش به دانه کاجیره شبیه و از آن مدورتر است .
تخم آن گرم و لطیف است و بعضی گفته اند بسیار گرم است .
خاصیت درمانی :در کنگر بطور عموم و به ویژه در تخم آن قوتی تحلیل برنده و بازکننده موجود است .نزیف را بند می آورد و در گیرندگی معتدل است .
دمل و جوش :از خاصیت گیرندگی و گدازندگی که در آن هست در علاج ورم های بلغمی مفید است و بیخ و سایر اجزاء آن را بر ورم می گذارند . بیخش بسیار مؤثر است .
مفاصل :از گیرندگی معتدل که با تحلیل بردن همراه است در علاج ترنجیدگی سودمند است .
هرگاه جنبش ماهیچه های کودک بر وفق مراد نباشد تخم کنگر می خورند .
اندام های سر :با افشره آن مزمزه کنند درد دندان تسکین می یابد .
سینه :کنگر و به ویژه بیخ آن در علاج خون آمدن از سینه مفید است .
اندام های غذا :ناتوانی معده را بر طرف می نماید و انسداد را باز می کند .
کنگر و به ویژه بیخ آن در علاج اسهال مزمن و اسهال واگیر مفید است و ضمناً مدر است .
تب ها :در مداوای تب های بلغمی دراز مدت ، تب هایی که ناشی از ضعف معده باشند و کلیه تب های کهنه سودمند است .
زهرها :کنگر را بجوند و بر جای نیش عقرب گذارند سم را بر می کشد . خوردم تخم آن درمان گزند حشرات موذی است .
کنگر فرنگی بیابانی
دارویی است کرمانی و از ایران است .
مزاجش گرم است و لطیف .

کنیلا

تخم هایش ریگ مانند و سرخ است که از سرخی ورس کمتر است .
مزاج :گرم و خشک
خاصیت :بسیار گیرنده است .
اندام های راننده :می گویند چه بخورند یا بمالند کرم و کرم کدو را بیرون می آورد .

کندر

صمغی است از شهری که یونانیان آن شهر را کندر می خوانند .
گاهی کندر را از شهری می آورند که نامش (مرباط ) است .
بهترین نوع کندر قسم نر و سفید رنگ و مدور شده اش است که اگر بشکند میانش زرد طلایی رنگ چسبیده است .
مزاج :خود صمغ کندر گرم و خشکاننده است .
پوست صمغ کمی از صمغ سردتر و خشکاننده تر است .
خاصیت :در کندر قبضی بسیار کم است .رساننده است و سوزشی برای گوشت در بر ندارد .نزیف خون را بند می آورد و اگر زیاد از لازم به کار رود خون را می سوزاند .
دود کندر در قبضی و خشکیدن از همه قوی تر است .
آرایش :کندر با عسل مخلوط شود و بر کژدمه بگذارند خوب می شود .
پوست کندر علاج آثار زخم است .
کندر مخلوط با سرکه و روغن زیتون را بر جایی که درد مرکب دارد بمالند سودمند است .درد مرکب دردی را می گویند که برجستگی های زگیل مانند از پوست برآید و احساسی مثل جای پای مورچه بر بدن حس می شود .
ورم و جوش :مخلوط با قیمولیا و روغن گل علاج ورم گرم پستان است .
کندر در ضمادهای تحلیل برنده ورم درونی مفید است .
زخم و قرحه :بهترین خوب کننده زخم های تازه است .
زخم های ساری را از سرایت باز می دارد .
کندر باپیه اردک داروی بیماری ویروسی است .کندر و پیه خوک علاج زخم های لبه ای و ترک های ناشی از سرماست .زخم های سوختگی را بهبود می بخشد .
سر :هوش و فکر را تقویت می کند .بعضی مردم را نصیحت می کنند که همیشه ناشتا آب خیسانیده آن را بخورند . اما زیاد خوردنش سر درد می آورد .کندر با نطرون مخلوط باشد و سر را با آن بشویند سپوسه و شوره را از بین می برد .اگر کندر را با آب انگور کهنه در گوش بچکانند درد گوش تسکین می یابد .
کندر با زفت مخلوط باشد یا همراه روغن زیتون یا آمیزه شیر شود و بر صدفه ی گوش بمالند ترک ها را بهبودی می بخشد .
خون دماغ حجاب مغزی را قطع می کند .
در دردهای گوش ناشی از کوبیدگی بسیار سودمند است .
چشم :زخم های چشم را پر می کند و خوب می نماید . ورم مزمن چشم را می رساند .
دود کندر ورم گرم چشم را بهبود می بخشد .جریان رطوبت های چشم را بند می آورد .
زخم های پلید چشم را درمان می کند .چرک و خون زیر قرنیه را پاک می کند .
کندر یکی از داروهای بسیار با ارزش برای ناخته سرخ کهنه شده چشم است . در علاج جوش سرطانی چشم مفید است .
نفس کش و سینه :کندر مخلوط با قیمولیا و روغن گل ورم گرم پستان تازه زاییده را خوب می کند .
یکی از داروهای قصبت الریه بشمار می آید .
اندام های غذا :کندر استفراغ را بند می آورد .پوست کندر معده را قوی می گرداند ، از سستی باز می دارد و از هر قسم دیگر کندر برای معده گرمی رسان تر است و در گوارش مفیدتر .
پوست کندر برای بهم آوردن معده سست از هر چیز بهتر است .
اندام های دفعی :از بی اشتهایی و فساد معده جلوگیری می کند .
خونریزی زهدان و مقعد را بند می آورد .
زخم های پلید مقعد را از سرایت کردن باز می دارد .بشرطی که از کندر فتیله سازنده و در مقعد داخل کنند .
تب ها :در مداوای تب های بلغمی مفید است .

زهر :اگر کندر زیاد با آب انگور یا با سرکه بخورند سم است .


WWW.021DR.COM

کور گندم

گلی است سبک وزن و به چوبک اشنان شبیه است .
بهترینش آن است که از سرزمین بربر می آورند و هر آنچه ره آورد رقه است خوب نیست .
مزاج :تر و سرد است .
خاصیت :خشکاننده است و رطوبتی هم دارد .
گویند خونریزی را بند می آورد .
آرایش:بسیار چاقی می دهد .

کوشنه

دیسقوریدوس گوید :سه نوع کوشنه هست : یکی عربی که سفید ، سبک ، خوشبوی و مایل به زردی است . دومی از هند است که سیاه و به شکل خیار چنبر است .
سومی از سوریه آید که سم است و رنگ چوبش به رنگ چوبی شبیه است که آن را (تند بو )گویند .
قسم خوبش کوشنه عربی سفید ،تازه ، پرمایه ، درشت و رنگ نباخته است که زبان را بگزد و بتراشد .
مزاج :گرم و خشک
خاصیت :آنقدر تلخی و تندی و حرارت دارد که زخم می آورد .
آرایش :با آب و عسل بر پوست بمالند لکه های سیاه را بر می دارد .
زخم و قرحه :زخم می آورد . آنچه تلخ است زخم ترشح دار را می خشکاند .
سر :در علاج بیماری (لیثرغس )مفید است .
سینه :داروی سینه درد است .
اندام های راننده :خوردنش یا بوسیله ی قیف دود بر کشیدنش بول و حیض را ریزش می دهد .
کرم کدو و کرم های دیگر را بیرون می آورد . غریزه جنسی را تقویت می کند .آن را بردارند یا بخورند یا در آب پزش بنشینند درد زهدان را درمان می کند و با آب انگور کهنه بخورند شکم را روان می سازد .
از آنجا که دارای رطوبتی زائد و بادآور است در تقویت جنسی مؤثر است .
تب ها :با روغن زیتون مخلوط کنند و بر تن بمالند در تب لرز مفید است .

زهرها :کوشنه را با خاراگوش همراه آب انگور کهنه بنوشند پادزهر نیش مار و سایر حشرات موذی است .

WWW.021DR.COM


کهربا

صمغی است همانند سندروس .در شکستن نازک و شکسته اش به رنگ مایل به زردی و سفیدی است و بعضی نوع آن به مایل به سرخرنگی است .
کاه و خشکه گیاه را بسوی خود می کشاند و از اینرو آن را کهربا یعنی رباینده کاه نامیده اند .
مزاج :گرم و خشک
خاصیت :خونریزی را از هر کجا باشد بند می آورد .
ورم و جوش :گویند کهربا را بر ورم گرم ببندند سودمند است .
سر :خون دماغ را بند می آورد . ماده آبکی که از سر به سوی ریه سرازیر می شود با کهربا قطع می شود .
چشم :از داروهای چشم است .
سینه :نیم مثقال کهربا را با آب سرد بخورند تپش قلب را آرام می بخشد و بهترین علاج خون برآوردن است .
اندام های غذا :بندآورنده استفراغ است . مواد بد را از معده دور می سازد .با مصطکی مخلوط باشد معده را تقویت می کند .

اندام های دفعی :خونریزی زهدان و مقعد را قطع می کند .بی اشتهایی را از بین می برد .


WWW.021DR.COM
.: سایت رسمی طب سنتی . :.

پشتیبانی آنلاین
----پشتیبانی آنلاین با یاهو-- ---->آی دی ما در یاهو darooosaz
صفحات سایت
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 4039637

ابزار پرش به بالا